mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Zabrniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://spzabrnie.mobidziennik.pl/2021